Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving - Homepage

Ga naar hoofdmenu / zoekveld.

Laatste nieuws

CAW niet meer actief

01-01-2014

De Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving bestaat niet meer. Dit is het gevolg van de Wet tot wijziging van de Waterwet (Stb. 2014, 21) waarbij artikel 10.3 van de Waterwet is geschrapt.

CAW

De Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (CAW) is vanaf 1 januari 2014 niet meer actief. Dit heeft te maken met de Wet tot wijziging van de Waterwet (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving) waarbij artikel 10.3 van de Waterwet vervalt.