Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Commissie
  3. Taak

Taak

De Commissie is ingesteld in januari 2001 als opvolger van de in 1892 in het leven geroepen Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving. De Commissie heeft als taak het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de regering en beide kamers der Staten Generaal over de inhoud en structuur van de wetgeving op het gebied van de waterstaatszorg. De Commissie is wettelijk verankerd in de Waterwet die op 22 december 2009 in werking is getreden (artikel 10.3).