Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Belangenrepresentatie in het waterschapsbestuur

Belangenrepresentatie in het waterschapsbestuur

Bredere belangenafweging, maar dezelfde taak

De belangenafweging door de waterschappen is de afgelopen decennia verbreed, evenals trouwens de belangenafweging door de andere overheden. De taak van het waterschap is wettelijk echter steeds beperkt gebleven tot de waterstaatszorg. Anders dan bij het algemeen bestuur van Rijk, provincie en gemeente het geval is, heeft het waterschap geen 'open' maar een 'gesloten huishouding'. Gegeven de afgebakende taak van het waterschapsbestuur is het volgens de CAW nog steeds terecht om te spreken van 'functioneel bestuur'.

Reservering van zetels 

Reservering van zetels voor de categorieën ‘ongebouwd’, ‘natuur’ en ‘bedrijven’ in het waterschapsbestuur past volgens de CAW bij het functionele karakter en de taak van het waterschap. De commissie adviseert de term ‘geborgde’ zetels te vervangen door ‘gereserveerde’ zetels, ook waar het de ingezetenen betreft. De ingezetenen vormen immers óók een belangencategorie. Er is geen verschil met de andere belangencategorieën.

Benoemen of verkiezen? 

Naar aanleiding van vragen in de Eerste Kamer over de grondwettigheid van ‘benoemde’ zetels in het waterschapsbestuur, concludeert de CAW dat de Grondwet de wetgever vrijlaat om zetels in het waterschapsbestuur te doen bezetten door benoeming dan wel door verkiezing. De vertegenwoordigers van agrariërs en bedrijven werden in het verleden gekozen en worden onder het huidig wettelijk regime benoemd. Naar het oordeel van de CAW kunnen deze vertegenwoordigers in de toekomst ook gekózen worden. De CAW vindt dat beter gemotiveerd moet worden waarom vertegenwoordigers van belangencategorieën worden gekozen of benoemd.

Toekomstige waterschapsverkiezingen 

Waterschapsverkiezingen zijn volgens de CAW in verschillende varianten mogelijk. Hoofdvarianten zijn: directe verkiezingen dan wel indirecte verkiezingen. Meerdere subvarianten zijn denkbaar. De CAW adviseert de staatssecretaris de verschillende verkiezingsvarianten nader uit te werken, alvorens een definitieve keuze te maken voor toekomstige waterschapsverkiezingen. Verder adviseert de CAW om bij die keuze twee kenmerkende trekken van het waterschapsbestel scherp voor ogen te houden: het functionele karakter van het waterschap en de eigenstandige positie van het waterschap te midden van Rijk, provincie en gemeente. 

Advies (PDF-document, 525.02 kb)
Persbericht (PDF-document, 91.14 kb)
Adviesaanvraag (PDF-document, 247.24 kb)