Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Herziening Wet op de waterkering

Herziening Wet op de waterkering

Advies over de herziening van de Wet op de waterkering. De Commissie stemt op hoofdlijnen in met de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen. Deze sluiten goed aan bij de praktijkbehoefte aan een instrumentarium dat is toegesneden op het uitoefenen van de waterkeringszorg vanuit de watersysteemgedachte.

Advies (PDF-document, 491.99 Kb)