Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Het Kierbesluit

Het Kierbesluit

20 april 2011

In dit briefadvies – dat samen met het kabinetsstandpunt over het Kierbesluit op 24 juni jl. door de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer gezonden – is de CAW van oordeel dat er serieuze juridische risico’s kleven aan het eenzijdig wijzigen van de over het Kierbesluit gemaakte afspraken in internationaal en Europeesrechtelijk verband. Mede naar aanleiding van het advies van de Commissie concludeert het kabinet dat het Kierbesluit alsnog moet worden uitgevoerd.

Briefadvies (PDF-document, 3.0 Mb)