Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Samenwerking over grenzen: implementatie Europese Kaderrichtlijn Water

Samenwerking over grenzen: implementatie Europese Kaderrichtlijn Water

Momenteel krijgt het beleid ter implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water vorm. De Commissie raadt aan om in dat proces rekening te houden met de juridische consequenties die de relatie tussen de Kaderrichtlijn en internationale verdragen met zich brengt. Dit staat in het advies ‘Samenwerking over grenzen’ dat de Commissie op maandag 22 november j.l. heeft uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Advies (PDF-document, 558.03 Kb)