Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Toepassing methode Delfland in het Westland

Toepassing methode Delfland in het Westland

De Commissie heeft op 22 september jl. op verzoek van de Staatssecretaris van V&W aan haar advies uitgebracht over de toepassing van de methode Delfland in het Westland. De Commissie is gevraagd om een second opinion naar aanleiding van een in deze zaak gegeven ambtelijk advies. De Commissie sluit zich in deze aan bij het ambtelijk advies. Het door middel van classificatie zwaarder belasten van de glastuinbouwbedrijven acht de Commissie niet in overeenstemming met de methode Delfland. Classificatie hoort thuis in een systeem waarin het kostenveroorzakingsbeginsel dominant is. Met de keuze voor de methode Delfland is daar naar het oordeel van de Commissie in beginsel afscheid van genomen.

Briefadvies (PDF-document, 46.25 Kb)