Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Voorontwerp inzake gedogen van werken van algemeen belang

Voorontwerp inzake gedogen van werken van algemeen belang

Op 19 juli 2010 heeft de CAW haar advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over een voorontwerp van een Wet tot gedogen van werken van algemeen belang (hierna: het voorontwerp). De Commissie onderschrijft het streven naar modernisering en vereenvoudiging van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Zij kan zich op hoofdlijnen vinden in de opzet van de nieuwe wet en in de memorie van toelichting behorende bij het voorontwerp. De Commissie plaatst enkele inhoudelijke kanttekeningen bij het voorontwerp en doet enkele concrete aanbevelingen tot aanpassing van de wettekst en de daarbij behorende toelichting.

Briefadvies (PDF-document, 368.34 Kb)
Adviesaanvraag (PDF-document, 40.18 Kb)