Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Voorontwerp Waterwet

Voorontwerp Waterwet

Op 29 november jl. heeft de Commissie advies uitgebracht over het voorontwerp Waterwet. Het voorontwerp is door de Commissie op vier schaalniveaus beoordeeld: het voorontwerp als geheel; het systeem van de Waterwet en uitzonderingen op dat systeem; thema’s uit de Waterwet; en ten slotte het detailniveau van de bepalingen van de Waterwet en specifieke punten uit de memorie van toelichting. Voor het voorontwerp als geheel heeft de Commissie veel waardering. Wanneer de Commissie het voorontwerp aan een nadere beschouwing onderwerpt, blijken er op een aantal punten evenwel nog mogelijkheden te bestaan ter verduidelijking én verbetering van de Waterwet. 

Advies (PDF-document, 1.02 Mb)