Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Wet opheffing juridische belemmeringen

Wet opheffing juridische belemmeringen

De Commissie heeft op woensdag 8 december j.l. op verzoek van de Minister van V&W aan haar advies uitgebracht over het ambtelijk voorontwerp voor de Wet opheffing juridische belemmeringen. De Commissie onderschrijft de noodzaak van een integrale herziening van de belemmeringenwetgeving. Zij kan zich op hoofdlijnen vinden in de opzet van de nieuwe wet en de Memorie van Toelichting. Wel plaatst zij in haar briefadvies enkele inhoudelijke kanttekeningen en doet zij enkele concrete aanbevelingen tot aanpassing van de wettekst en toelichting. Het briefadvies is te downloaden op deze website. 

Briefadvies (PDF-document, 311.65 Kb)