Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Wijziging Waterschapswet

Wijziging Waterschapswet

De Commissie kan zich in algemene zin goed in het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterschapswet en de Wvo vinden. Zij ziet hierin echter vooral een oplossing voor de acute knelpunten van dit ogenblik. De Commissie vraagt zich namelijk af, of de thans voorgestelde wijziging wel voldoende “toekomstbestendig” is. Naar het oordeel van de Commissie zijn verdergaande aanpassingen van de Waterschapswet op termijn onontkoombaar, met name op het punt van de financiering van de waterschappen. Dit staat in het advies dat de Commissie op 24 oktober jl. heeft uitgebracht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Briefadvies (PDF-document, 993.92 Kb)