Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Wijziging Waterwet

Wijziging Waterwet

De CAW heeft op 29 mei 2012 advies uitgebracht aan de Minister over het voorstel tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving). Vanwege de voorgenomen stelselwijziging van het omgevingsrecht betreft dit voorstel een beperkt aantal artikelen. De meeste wijzigingen zijn bovendien van wetgevingstechnische en redactionele aard.

De Commissie heeft bij dit wetsvoorstel dan ook slechts een klein aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt; op verschillende punten wordt gevraagd om een verduidelijking in de toelichting op de wet. Eén van de voorstellen betreft het schrappen van artikel 10.3 van de Waterwet, dat de grondslag van de CAW bevat. Hiermee wordt een eerder genomen besluit om de Commissie op te heffen wettelijk geregeld. Dit besluit komt voort uit de wens van het kabinet om het aantal adviescommissies en -raden terug te dringen en betekent concreet dat de CAW vanaf eind 2013 - na afloop van de periode tot benoeming van de leden - niet meer bestaat.

Advies (PDF-document, 1.46 Mb)
Adviesverzoek (PDF-document, 742.66 Kb)