Ga naar hoofdmenu / zoekveld

  1. Home
  2. Publicaties
  3. Zicht op grondwater

Zicht op grondwater

In veel gevallen vinden burgers geen gehoor bij de overheid wanneer zij aankloppen met klachten over grondwateroverlast of -tekort. Om dit probleem in de toekomst te voorkomen is het nodig om wettelijk vast te leggen welke overheid waarvoor verantwoordelijk is. Dit zegt de Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving in haar advies ´Zicht op grondwater´. Het advies bevat een juridisch perspectief op grondwaterbeheer in bebouwd gebied en is op 23 augustus j.l. uitgebracht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. 

Advies (PDF-document, 1.72 Mb)